Návod na pokládku kamenného koberce
PŘÍPRAVA PODKLADU

V místě, kde chcete položit kamenný koberec vykopejte hloubku minimálně 15 cm. Na dno výkopu rozložte geotextílii či jakoukoliv netkanou textílii o gramáži min. 150 g/m2. Tímto procesem zvýšíte pevnost podkladu a omezíte prorůstání vegetace. Do připraveného výkopu nasypte rozdrcené kamenivo o velikosti kamínků 16-32 mm (makadam) do výšky 3 cm pod okraj výkopu.

Pokud pokládáte koberec na nezpevněný povrch (štěrk), tak je důležité dodržet minimální tloušťku 3 cm (od tohoto se odvíjí konečná cena).

Zásyp zhutněte vibrační deskou. Na takto nachystaný podklad rozložte a napněte tkanou zahradní textílii. Než aplikujete poslední vrstvu, tak doporučujeme okraje a rohy připevnit pomocí hřebíků a skob k podkladu, tak aby se textílie nijak nekrčila nebo nesjížděla. Okraje takto nachystané plochy je ideální osadit např. Obrubníky či jiným materiálem.

PŘÍPRAVA SMĚSI

Nachystejte si nádobu a nalijte do ní složku "A" a "B" spojovací emulze v předepsaném poměru podle návodu na pokládku, který jste obdrželi spolu s dodaným materiálem. Nyní obě složky velmi dobře promíchejte (ideálně L míchadlem při nízkých otáčkách). Pytel s kamenivem nasypte do nádoby (např. stavební vědro 25 l). Připravenou směs nalijte do nádoby s kamenivem. NEPŘIDÁVEJTE DÁLE UŽ ŽÁDNÉ KAMENIVO! Nyní emulzi s kamenivem důkladně promíchejte.

APLIKACE

Připravenou směs rozhrňte rovnoměrně na podklad ve vrstvě cca 1 – 1,4 cm. Povrch zhutněte a dolaďte ocelovým hladítkem. Velmi důležité je během celého procesu nanášení podkladu nářadí neustále otírat ředidlem na bázi acetonu aby se směs nelepila.

Kamenný koberec realizujte při teplotách min. +10 stupňů.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před zahájením pokládky zajistěte aby podklad byl suchý a čistý. Při menších nerovnostech vyplňte prohlubně např. betonovým potěrem nebo flexi lepidlem.

PŘÍPRAVA SMĚSI

Nachystejte si nádobu a nalijte do ní složku "A" a "B" spojovací emulze v předepsaném poměru podle návodu na pokládku, který jste obdrželi spolu s dodaným materiálem. Nyní obě složky velmi dobře promíchejte (ideálně L míchadlem při nízkých otáčkách). Pytel s kamenivem nasypte do nádoby (např. stavební vědro 25 l). Připravenou směs nalijte do nádoby s kamenivem. NEPŘIDÁVEJTE DÁLE UŽ ŽÁDNÉ KAMENIVO! Nyní emulzi s kamenivem důkladně promíchejte.

APLIKACE NA ROVNÉ PLOCHY

Připravenou směs rozhrňte rovnoměrně na podklad ve vrstvě cca 1 – 1,4 cm. Povrch zhutněte a dolaďte ocelovým hladítkem. Velmi důležité je během celého procesu nanášení podkladu nářadí neustále otírat ředidlem na bázi acetonu aby se směs nelepila.

APLIKACE NA SCHODY A SVISLÉ PLOCHY

Na schody či svislé plochy je nejideálnějším řešením "bednění". Nařežte si nejdříve desky na potřebnou délku a šířku. Následně rovnoměrně prošroubujte desky z vnější strany několika vruty, které vymezí aby z vnitřní strany byla ideální vzdálenost bednění do svislé plochy. Připravené bednění zabalte do smršťovací fólie, tak aby se nelepila k materiálu. Při použití hoblovaných desek není potřeba je také balit do smršťovací folie, ale před osazením bednění je potřeba plochu jemně potřít sádlem. Desky připevněte pomocí hmoždinek a vrutů ke svislé ploše schodu až „na doraz“ vymezovacích vrutů. Vrchní hrana desky musí být nad rovinou stupně min. ve výšce budoucí horní hrany kamenného koberce. Při aplikaci nejdříve vyplňte svislou část pečlivým „pěchováním“ směsi, nejlépe dřevěným hranolkem. Po úplném naplnění svislé plochy směs aplikujte na vodorovnou plochu stupně způsobem, jak je popsáno v části „Aplikace na rovné plochy“.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před pokládkou v interiéru dbejte aby byl povrch suchý, čistý a ideálně rovný.

PŘÍPRAVA SMĚSI

Nachystejte si nádobu a nalijte do ní složku "A" a "B" spojovací emulze v předepsaném poměru podle návodu na pokládku, který jste obdrželi spolu s dodaným materiálem. Nyní obě složky velmi dobře promíchejte (ideálně L míchadlem při nízkých otáčkách). Pytel s kamenivem nasypte do nádoby (např. stavební vědro 25 l). Připravenou směs nalijte do nádoby s kamenivem. NEPŘIDÁVEJTE DÁLE UŽ ŽÁDNÉ KAMENIVO! Nyní emulzi s kamenivem důkladně promíchejte.

APLIKACE ZÁKLADNÍ VRSTVY

Připravenou směs rozhrňte rovnoměrně na podklad ve vrstvě cca 5-10 cm. Povrch vylaďte ocelovým hladítkem. Velmi důležité je během celého procesu nanášení podkladu nářadí neustále otírat ředidlem na bázi acetonu aby se směs nelepila. Plochu nechte důkladně vytvrdnout 24 hodin.

DOKONČENÍ PRÁCE

Jakmile plocha řádně vytvrdne, tak je nutné aplikovat jednu či dvě vrstvy Epostone gelu. Směs naneste gumovou stěrkou, aby byly póry mezi jednotlivými kamínky kompletně zality. Aplikační doba mezi dvěma nátěry je 24 hodin. Posledního nátěru.

Copyright © KamennéPovrchy.cz - Kamenné povrchy nejvyšší kvality s profesionálním přístupem | Ochrana osobních údajů